Cảm âm Muôn Kiếp Là Anh Em - Huấn Hoa Hồng Cover

Chia sẻ cảm âm bài hát Muôn Kiếp Là Anh Em do Huấn Hoa Hồng Cover : Bước qua mọi ngọt bùi đắng cay, 
Sib la sol fa sol re2 do2
gian khó chẳng ngại chi
la sib sol fa sol
Lúc vui buồn hoạn nạn có nhau, 
Sib la sol fa sol re2 do2
cùng cố gắng sẻ chia 
do2 fa2 sol2 do2 re2 
Mình gọi nhau là anh em một nhà 
Re2 fa2 sol2 fa2 sol2 fa2 re2 do2 
Dù sống chết mãi giữ câu ước thề 
Do2 re2 fa2 fa2 fa2 do2 re2 sol
Vẫn một lòng nhìn về phía nhau 
Sib la sol fa sol re2 do2
cho đến hết kiếp này 
la sib la sib sol 

Dẫu miệng đời nhiều lời dối gian, 
Sib la sol fa sol re2 do2
ta vẫn mặc kệ thôi 
la sib fa fa sol
Đã một ngày gọi là anh em,
Sib la sol fa sol sib do2
 mãi mãi là anh em 
fa2 sol2 do2 re2 re2 
Dù nghèo gió,không nỡ bỏ rơi nhau 
Re2 fa2 sol2,  fa2 sol2 sol2 re2 do2
Dù giàu sang, vẫn giữ nguyên chữ tình
 Do2 re2 fa2, fa2 fa2 do2 re2 sol
Vẫn một lòng mình là anh em, 
Sib la sol fa sol sib do2 
muôn kiếp là anh em 
sol2 la2 fa2 sol2 sol2 
[ĐK:] 
Dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu 
Sib2 la2 sol2 sol2 fa2 sol2 fa2 fa2 sol2
Nhưng đến với nhau đúng nghĩa gia đình
 La2 sib2 do3 la2 fa2 sol2 fa2 re2 
Xin một góc trong tim, khắc tên của người anh em 
Do2 sib re2 do2 do2,  re2 do2 sol re2 fa2 fa2 
Dù đời ra sao, vẫn giữ một lời hứa 
Sol2 sol2 la2 sib2, sib2 do3 la2 sol2 la2
Và mỗi khi nào người anh em cần tôi 
Re2 sib2 la2 sol2 fa2 sol2 sol2 fa2 sol2
Tôi sẽ đến bên không chút do dự 
Sol2 sib2 do3 la2 fa2 sol2 fa2 re2 
Trong cuộc sống hôm nay,
Do2 sib re2 do2 do2 
 rất khó tìm một người anh em 
do2 do2 sol re2 re2 fa2 fa2 
Đừng vì lợi danh mà để đánh mất hai từ anh em
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 la2 sib2 do3 sol2 fa2 sol2 sol2
Mới hơn Cũ hơn

ads

ads