Cảm âm Cùng Anh - Ngọc Dolil Beat Karaoke Cực Hay

 Cảm âm bài hát Cùng Anh do Ngọc Dolil thể hiện : 


Cùng anh băng qua bao đại dương 

Do2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 mi2

Cùng anh đi vượt ngàn con đường 

Do2 re2 mi2 mi2 mi2 sol2 mi2

Phiêu lãng như áng mây trời 

Mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 do2

Xanh ngát như giấc mơ ta 

Mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2

Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi 

Do2 si do2 la2, Si2 do2 si2 sol2

Tháng năm dài, mình có đôi 

La2 sol2 do2, la la2 sol2

Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời 

Do2 si do2 la2 la2 si2 la2 sol2

Vẫn mong cùng người bước qua 

La2 sol2 do2 do2 la2 sol2

Điệp khúc

Ha..ha...Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu 

La2 si2 do3 la2 la2 sol2 la2 la2 la2 la2 la2 do3 si2 sol2 sol2 mi2 sol2

Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay 

Mi2 re2 do2 do2 la2 do2, do2 do2 re2 mi2 re2 mi2 fa2 sol2

Siết môi em chặt hơn đi để những dấu yêu ta không nhạt phai 

Do3 la2 la2 sol2 la2 la2 la la do3 si2 sol2 sol2 mi2 sol2

Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp

Do3 si2 la2 la2 sol2 la2, la2 do3 re3 re3 re3 sol2 sol2 mi2 sol2 la2

Cùng anh băng qua bao đại dương 

Do2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 mi2

Cùng anh đi vượt ngàn con đường 

Do2 re2 mi2 mi2 mi2 sol2 mi2

Phiêu lãng như áng mây trời 

Mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 do2

Xanh ngát như giấc mơ ta 

Mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2

Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi 

Do2 si do2 la2, Si2 do2 si2 sol2

Tháng năm dài, mình có đôi 

La2 sol2 do2, la la2 sol2

Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời 

Do2 si do2 la2 la2 si2 la2 sol2

Vẫn mong cùng người bước qua 

La2 sol2 do2 do2 la2 sol2

.Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu 

Do3 la2 la2 sol2 la2 la2 la2 la2 la2 do3 si2 sol2 sol2 mi2 sol2

Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay 

Mi2 re2 do2 do2 la2 do2, do2 do2 re2 mi2 re2 mi2 fa2 sol2

Siết môi em chặt hơn đi để những dấu yêu ta không nhạt phai 

Do3 la2 la2 sol2 la2 la2 la la do3 si2 sol2 sol2 mi2 sol2

Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp

Do3 si2 la2 la2 sol2 la2, la2 do3 re3 re3 re3 sol2 sol2 mi2 sol2 la2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads