Cảm âm Tạ Ân Sư - Beat Karaoke Tone C5

 Chia sẻ cảm âm bài hát Tạ Ân Sư cực hay : 


Thời gian trước 

La do2-re2 mi2

đêm ngày Người truyền Pháp qua,

re2-mi2 sol mi sol la-si la 

Lệ trào dâng 

Mi la do2 

bao dòng nhỏ xuống ngực con.

do2 la do2 sol2 re2 mi2 

Nào ai có biết

Mi2 sol2 la2 la2 

 nỗi đau Người giữ trong tim,

la2 do2 la mi2 re2 re2 

Nào ai có biết

La do2 re2 mi2 

 con đường Người đã vượt qua.

re2-mi2 sol mi si sol la 

[Nhìn] Pháp Luân

Mi2 la2 sol2 

 vàng giăng khắp nơi,

re2-mi2 la2 do3-si2 la2 sol2-la2 

Kìa trong mây

Mi2 la2 la2 

 ánh quang màu sáng tinh anh.

la2 do2 la sol2 mi2 re2 mi2 

Lòng xót thương 

La mi2 re2 

cho chúng sinh ngày đêm ngóng trông,

mi2 mi2 re2 la re2 mi2 re2 

Chờ mong Đại Pháp giáng trần vì thế gian.

La do2 re2 mi2 mi2 sol mi do2-si la 


Nhiều năm trước 

La re2 mi2 

con đường Người Chính Pháp qua,

re2-mi2 sol mi sol-la si la 

Lệ trào dâng

Mi la do2 

 lăn tròn nhỏ xuống ngực con.

la sol la sol2 mi2 re2-mi2 

Nào ai có biết

Mi2 sol2 la2 la2 

 tâm huyết Người đã hy sinh,

sol2 la2 do2 sol2 re2 re2 

Nào ai có biết 

La do2 re2 mi2 

những gì Người đã cưu mang.

re2-mi2 sol mi do2 si la 


Hào quang soi

Mi2 sol2 sol2 

 thuyền Pháp vàng kim,

mi2-re2-mi2 la2 do3 sol2 la2 

Chở đầy chúng sinh

Mi2 sol2 la2 la2

 tiến về bến bờ xa.

 la2 do2 sol2 re2 mi2  

Người quyết tâm

La mi2 re2 

 với bao hồng đại xuất ra,

mi2 re2  la do2 mi2 re2 

Vòm trời được cứu 

La do2 re2 mi2 

đã thoát rồi giờ phút diệt vong.

re2 mi2 sol mi si sol la


Nhìn ký ức nhớ 

La do2-re2 mi2 

về ngày tháng xa xưa,

re2-mi2 sol mi si la la 

Từng cảnh quang

Mi la do2

 triển hiện ra trước mắt ta.

 do2 sol la  sol2 re2 mi2 

Lời nguyện hôm nao 

Mi2 sol2 la2 la2 

vang vọng mãi bên tai,

la2 do2 mi2 re2 re2 

Thề nguyện thần thánh 

La do2 re2 mi2

tim còn khắc ghi.

 mi2 sol si la Nhập thế chúng con

Mi2 sol2 la2 sol2 

 đến vì chúng sinh,

mi2 re2-mi2 la2 do3-si2-la2-sol2 la2 

Trợ Sư Chính Pháp

Mi2 sol2 la2 la2 

 xá gì những khổ đau.

la2 do2 sol2 re2 mi2 

Người dắt chúng con 

La mi2 mi2 re2 

qua biết bao bờ bến hiểm nguy,

mi2 mi2 re2 la do2 mi2 re2 

Vượt bão tố

La do2-re2 mi2 

 uy đức Người hiển tướng Hồng quang.

re2 mi2 sol mi do2 sol la 


Tạ Ân Sư 

Mi2 sol2 sol2 

ngợi ca khắp không gian,

mi2 sol2 la2-do3-si2-la2-sol2 la2 

Vạn cổ cơ duyên 

Mi2 sol2 la2 la2 

an bài đầy khắp muôn nơi.

la2 do2 la sol2 mi2 mi2 

Người Chính Pháp xong, 

La re2 mi2 re2, 

dắt chúng sinh về tới tương lai,

mi2 sol2 re2 la do2-re2 mi2 re2 

Hào quang Đại Pháp ấy, 

Mi2 sol2 la2 si2 si2,

sẽ mãi mãi rực sáng muôn trời xa…

 sol2 la2 si2 do3 re3 la2 sol2 la2 

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads