Cảm âm Tay Trái Chỉ Trăng - Tát Đỉnh Đỉnh Beat C5 (Tone Đô) Nhạc Hoa Hay Nhất

 Chia sẻ cảm âm bài hát Tay Trái Chỉ Trăng do Tát Đỉnh Đỉnh thể hiện, đây là một trong những bài hát hay nhất của Trung Hoa :  

Re la la do2 re2

Re2 mi2 re2 do2 la..do2-la

Sol la sib do2 re2

do2 re2 fa2 mi2...re2-mi2

Re2 fa2 sol2

sol2 la2 sol2 re2 fa2

re2 fa2 sol2

fa2 sol2 sib2 la2

Lặp lại 

Re la la do2 re2

re2 mi2 re2 do2 la.. do2 la

Sol la sib do2 re2

do2 re2 fa2 mi2...re2-mi2

Re2 fa2 sol2

sol2 la2 sol2 re2 fa2

re2 fa2 sol2

fa2 sol2 sib2 la2

re la la do2 re2

re2 mi2 re2 do2 la.. do2-la

sol la sib do2 re2

do2 re2 fa2 mi2... re2-mi2

sol2 la2 sol2 re2 fa2

re2 fa2 sol2

fa2 sol2 sib2 la2


Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads