Cảm âm Tay Trái Chỉ Trăng - Tát Đỉnh Đỉnh Beat C5 (Tone Đô) Nhạc Hoa Hay Nhất

Chi Tran

06 tháng 10 2020

 Chia sẻ cảm âm bài hát Tay Trái Chỉ Trăng do Tát Đỉnh Đỉnh thể hiện, đây là một trong những bài hát hay nhất của Trung Hoa :  

Re la la do2 re2

Re2 mi2 re2 do2 la..do2-la

Sol la sib do2 re2

do2 re2 fa2 mi2...re2-mi2

Re2 fa2 sol2

sol2 la2 sol2 re2 fa2

re2 fa2 sol2

fa2 sol2 sib2 la2

Lặp lại 

Re la la do2 re2

re2 mi2 re2 do2 la.. do2 la

Sol la sib do2 re2

do2 re2 fa2 mi2...re2-mi2

Re2 fa2 sol2

sol2 la2 sol2 re2 fa2

re2 fa2 sol2

fa2 sol2 sib2 la2

re la la do2 re2

re2 mi2 re2 do2 la.. do2-la

sol la sib do2 re2

do2 re2 fa2 mi2... re2-mi2

sol2 la2 sol2 re2 fa2

re2 fa2 sol2

fa2 sol2 sib2 la2
Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Cảm âm nhạc trung hoa

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :