Cảm âm Karaoke Jingle Bells Nhạc Giáng Sinh

 Chia sẻ cảm âm bài hát Jingle Bells đầy đủ lời cho sáo trúc : 

Mừng ngày chúa sinh ra đời

Sol sol mi2 re2 do2 sol

 người người đó đây vui cười

 sol sol mi2 re2 do2 la 

Hòa bình đến cho muôn người 

La la fa2 mi2 re2 si

cùng cất tiếng ca mừng vui

 si sol2 sol2 fa2 re2 mi2

Mừng ngày giáng sinh an hòa

Sol sol mi2 re2 do2 sol 

 mừng hạnh phúc cho muôn nhà

sol sol mi2 re2 do2 la

Từ thành phố hay đồng quê 

La la fa2 mi2 re2 sol2

muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng

 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 fa2 re2 do2


Đêm noel đêm noel

Mi2 mi2 mi2, mi2 mi2 mi2

 ta hãy cùng vui lên

 mi2 sol2 do2 re2 mi2 

Đêm noel ơi đêm ta sinh ơn

Fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2

 trên ban hòa bình cho trần thế

 mi2 re2 re2 re2 mi2 re2 sol2

Đêm noel chuông vang lên 

Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 

chuông giáo đường vang lên

mi2 sol2 do2 re2 mi2

Đêm noel đêm noel 

fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2

ta hãy chúc nhau an bình

 mi2 sol2 sol2 fa2 re2 do2


Mừng ngày chúa sinh ra đời

Sol sol mi2 re2 do2 sol

 người người đó đây vui cười

 sol sol mi2 re2 do2 la 

Hòa bình đến cho muôn người 

La la fa2 mi2 re2 si

cùng cất tiếng ca mừng vui

 si sol2 sol2 fa2 re2 mi2

Mừng ngày giáng sinh an hòa

Sol sol mi2 re2 do2 sol 

 mừng hạnh phúc cho muôn nhà

sol sol mi2 re2 do2 la

Từ thành phố hay đồng quê 

La la fa2 mi2 re2 sol2

muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng

 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 fa2 re2 do2


Bong binh bong... Bong binh bong

Mi2 mi2 mi2, mi2 mi2 mi2

 chuông giáo đường thánh thót

 mi2 sol2 do2 re2 mi2 

Đêm noel ôi đêm ta sinh

Fa2 fa2 fa2 mi2 mi2 mi2

 ơi chúa ban hoà bình chứa trần thế

 mi2 fa2 mi2  re2 re2 mi2 re2-sol2

Bong binh bong... Bong binh bong

Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 

 đêm giáng trần Thiên Chúa

mi2 sol2 do2 re2 mi2

Xin dâng lên muôn kinh trong đêm

fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2

 Thiên Chúa giáng sinh ra đời

 mi2 sol2 sol2 fa2 re2 do2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads