Cảm âm Đợi Nàng - Minh Đức Nhạc Quê Hương Hay Nhất

 Chia sẻ cảm âm bài hát Đợi Nàng hay nhất : 


Nàng a…….lới , 

Sol mi sol...do2-mi2 mi2

mì slim mà vạ pí ơi! noọng a nỏ , thả căn pay

do2 la sol la  mi2 re2 mi2! sol la-si do2, mi sol sol

Hang chiêng , tềnh lẻ kéo ơi nàng à …nỏ ….

Re2 mi2 la-do2, sol sol mi2 re2 mi2 do2 sol sol.. la-sol si-do2

Nàng a lơi…. Bươn chiêng vằn pi mâứ  ơi …. Byóoc a pông

Do2 do2 do2 sol2 mi2..do2 la sol do2 mi2... sol si-do2 do2

Mùa Xuân mà , pi nẩy ..pa rưng byóoc ơi…nàng a nỏ…..

Mi sol la, mi2 la do2 do2 la re2-mi2 re2 mi2 do2 la sol  la-sol si-do2 


Gọi nàng a ơi! Qua núi, qua đèo, thiết tha nàng (à) nàng ơi!

Do2 do2 do2 sol2 mi2 ! Mi2 sol2 do2-la sol, sol2 mi2 la sol la do2 

Mùa Xuân , lá hoa nở, riêng anh thiếu nàng (à), nàng ơi!

Mi sol, mi2-la do2 sol,  mi2 do2 re2-mi2 la sol, la do2  

Mùa Xuân này, vắng ai để ai héo hon (à)... nàng ơi!

Mi sol la, mi2 la-do2 sol re2 mi2 do2 la-sol..la do2


Hẹn nhau mấy lần, vẫn trông chờ,  hay đã có ai. Đón rồi nàng ơi.

Re2 mi2 sol2 re2, mi2-sol2 do2 la-sol, mi2 mi2 sol2 re2. mi2 re2 do2 re2

Thương nhau chín đợi, mười chờ… lời thề non còn đó.. Xin chớ…quên

Mi2 mi2 sol2 re2, sol sol.. mi2 mi2 sol2 la2...sol2 la2...do3-sol2

Ai ơi có …hay chăng?

Đợi nàng, nàng có hay, bao tháng bao ngày đã qua rồi (à)….nàng ơi .

Do2 do2 do2 sol2 mi2 ! Mi2 sol2 do2-la sol, sol2 mi2 la sol la do2 

Mùa Xuân này vắng ai, để ai héo hon (à)… nàng ơi!…

Mi sol, mi2-la do2 sol,  mi2 do2 re2-mi2 la sol, la do2  

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads