Cảm âm Chỉ Là Không Cùng Nhau - Tăng Phúc ft Trương Thảo Nhi Beat Karaoke

 Chiều hôm ấy 

la si DO 

có mưa rơi nhẹ vương mi ai

DO si la mi sol sol sol

Con đường ngỡ 

sol do la 

bước chung đôi bây giờ chia hai

la sol fa mi re mi mi 

Ai nói ra lời gian dối 

mi fa mi re mi fa 

làm tan nát con tim ai.

mi la RE DO DO DO 

Một người nỡ, 

la si DO, 

một người vỡ bao mộng mơ

la si DO si la si 

Rời xa nhau 

la si DO 

dẫu tim vẫn còn mang tên nhau

DO si la mi sol sol sol

Chỉ là giấu, 

sol do la 

giấu che đi ta còn yêu nhau

la sol fa mi re mi mi 

Phía cuối cuộc đời ta hứa 

mi fa mi re mi fa 

sẽ chờ dẫu qua bao lâu.

mi la RE si DO DO 

Tình vẫn đậm sâu!

la RE la si 


Từng yêu nhau, 

mi MI MI, 

từng là của nhau thật lâu

RE MI LA SOL MI SOL 

Đến sau cùng 

LA DO la 

chẳng thể có nhau bạc đầu

DO DO FA MI RE si 

Chẳng cần tương lai, 

DO la si DO 

chẳng biết có thương đau ngày mai

DO DO FA MI RE DO RE 

Chỉ cần nhau.

MI la si 

Giờ buông tay 

mi MI MI, 

để được thấy nhau về sau

RE MI LA SOL MI SOL 

Trả người về 

LA DO la 

những ngày tháng chưa bắt đầu

DO DO FA MI RE si 

Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm 

DO la si DO DO DO FA MI 

sau khổ đau 

RE DO RE 

Chỉ là không cùng nhau.

MI la si sol la 


Hẹn nhau nhé, 

la si DO DO 

kiếp sau ta lại nhận ra nhau.

si la mi sol sol sol

Không lùi bước 

sol do la 

nắm tay nhau qua đời thương đau.

la sol fa mi re mi mi 

Nước mắt để dành ta khóc 

mi fa mi re mi fa 

những ngày có nhau bên nhau.

mi la RE DO DO DO 

Hẹn nhau nhé, 

la si DO, 

hẹn nhau kiếp sau tìm nhau.

la si DO si la si 


Rời xa nhau 

la si DO 

dẫu tim vẫn còn mang tên nhau

DO si la mi sol sol sol

Chỉ là giấu, 

sol do la 

giấu che đi ta còn yêu nhau

la sol fa mi re mi mi 

Phía cuối cuộc đời ta hứa 

mi fa mi re mi fa 

sẽ chờ dẫu qua bao lâu.

mi la RE si DO DO 

Tình vẫn đậm sâu!

la RE la si 


Từng yêu nhau, 

mi MI MI, 

từng là của nhau thật lâu

RE MI LA SOL MI SOL 

Đến sau cùng 

LA DO la 

chẳng thể có nhau bạc đầu

DO DO FA MI RE si 

Chẳng cần tương lai, 

DO la si DO 

chẳng biết có thương đau ngày mai

DO DO FA MI RE DO RE 

Chỉ cần nhau.

MI la si 

Giờ buông tay 

mi MI MI, 

để được thấy nhau về sau

RE MI LA SOL MI SOL 

Trả người về 

LA DO la 

những ngày tháng chưa bắt đầu

DO DO FA MI RE si 

Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm 

DO la si DO DO DO FA MI 

sau khổ đau 

RE DO RE 

Chỉ là không cùng nhau.

MI la si sol la 

Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm 

DO la si DO DO DO FA MI 

sau khổ đau 

RE DO RE 

Chỉ là không cùng nhau.

MI la si sol la 

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads