Cảm âm Em Là Con Thuyền Cô Đơn - Thái Học Bản Chuẩn

cảm âm em là con thuyền cô đơn


Đời em giờ như thuyền không bến
la DO la DO la DO RE
Thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời
la RE MI MI MI MI RE DO 
Muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên
RE DO RE MI RE fa la
Thân em bây giờ gửi phận cho ai
RE RE DO la re fa sol la-sol
Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân
re fa la sol la sol la RE DO-RE

Thuyền không bến thuyền mãi lênh đênh
la DO RE la LA SOL FA-SOL 
Em cô đơn như con thuyền ấy
SOL SOL SOL SOL SOL RE LA
Nhắn theo sóng thuyền ở ngoài khơi
FA FA FA RE la RE FA-SOL
Bến nơi nào thuyền đỗ nghỉ ngơi
MI RE DO sol sol la RE 
Thanh xuân em còn nữa đâu anh
LA LA LA RE LA SOL SOL 
Mất nửa đời em đợi chờ duyên
MI RE DO DO sol la RE 
Tương lai mịt mù chông gai
FA FA la RE SOL SOL 
Em hiện tại chẳng thuộc về ai.
MI RE DO sol sol la RE 

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads