Đặt quảng cáo

Nếu bạn nào muốn bán sáo hay muốn quảng cáo sản phầm thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua sdt: 032.683.3330 để trao đổi.
Những điều luật khi đặt quảng cáo :
 - Mình sẽ đảm bảo về thời gian khi các bạn đặt quảng cáo 
 - Các bạn có thể đặt banner ngang hoặc dòng tùy theo nhu cầu của bạn